ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ

ਹੋਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ

ਹੋਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ

ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਯੋਗ ਵੋਟ

ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੈਂਬਰ ਸਿਸਟਮ

ਵਿਕਲਪਿਕ ਵੋਟ

ਵਿਕਲਪਿਕ ਵੋਟ ਪਲੱਸ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਪਚਇਤ ਚਣ ਪਛ ਅਮਰਤਸਰ 'ਚ ਤਜ਼ਧਰ ਹਥਆਰ ਨਲ ਕਤਲ,ਪਰਵਰ ਦ ਰ-ਰ ਬਰ ਹਲ ! (ਅਕਤੂਬਰ 2021).