ਇਤਿਹਾਸ ਪੋਡਕਾਸਟ

ਏਲੋਰਾ ਗੁਫਾਵਾਂ. ਗੁਫਾ 16 -ਕੈਲਾਸਾ ਮੰਦਰ.

ਏਲੋਰਾ ਗੁਫਾਵਾਂ. ਗੁਫਾ 16 -ਕੈਲਾਸਾ ਮੰਦਰ.

>

ਏਲੋਰਾ ਗੁਫਾਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਅਦਭੁਤ ਕੈਲਾਸਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਦੌਰਾ.


ਟੈਂਪਿਓ ਕੈਲਾਸਾ

ਇਲ ਅਸਥਾਈ ਕੈਲਾਸਾ Ώ ] è uno dei più grandi templi indù antichi scavati nella roccia tra quelli Situati ad Ellora in Maharashtra. È stato costruito nel corso dell'VIII secolo dal re Rashtrakuta Krishna I, come attestato dalle trascrizioni presenti in Kannada. È uno dei 34 templi e monasteri conosciuti collettivamente come "grotte di Ellora". Questi si estendono su più di 2  km furono scavati affiancati l'uno all'altro lungo la parete di un'elevata scogliera di basalto.

List of site sources >>>